Προκήρυξη-παρωδία του ΑΣΕΠ για τους γραμματείς δικαστηρίων

0
103

Το πρωτοφανες «μαγείρεμα» σε διαγωνισμό του 2017 – Πώς είχε λειτουργήσει ο τότε υπουργός Σταύρος Κοντονής – Πώς άλλαξαν τα πρώτα αποτελέσματα από 20 Οκτωβρίου 2017 και τελικώς στον πίνακα των οριστικά διοριστέων είχαν αφαιρεθεί 139 επιτυχόντες(!)

Σε ποια χώρα άραγε 139 κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων αν και είχαν αρχικώς κριθεί ως διοριστέοι τελικά δεν θα θεωρούνταν ικανοί για να εργαστούν ως γραμματείς στα δικαστήρια; Μα φυσικά στην Ελλάδα όπου μία προκήρυξη-παρωδία του ΑΣΕΠ έρχεται να προστεθεί στα όσα πραγματικά απίστευτα συμβαίνουν στη δημόσια διοίκηση αυτής της χώρας. Οταν σε μία προκήρυξη ένας στους 3 διοριστέους “εξαφανίζεται” από τον πίνακα προσληφθέντων 12 μήνες μετά την αρχική επιλογή του τότε ο προβληματισμός αλλά και ερωτήματα αναφορικά με το πλαίσιο των προσλήψεων στο δημόσιο πολλαπλασιάζονται.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2017 εκδόθηκε η με αριθμό 1Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 404 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γραμματέων. Ακολούθησε μπαράζ έντονων διαμαρτυριών φορέων αλλά και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για τον αποκλεισμό διάφορων τίτλων σπουδών από τον πίνακα των αποδεκτών για τη θέση τίτλων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή να παρέμβει στη διαδικασία. Οπως ο ίδιος ανέφερε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου την περίοδο εκείνη, “κατόπιν ερωτημάτων, αιτημάτων και διαμαρτυριών πολιτών για τη μη συμπερίληψη μεταξύ των αποδεκτών τίτλων σπουδών για διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Γραμματέων τίτλων σπουδών, που κατά το παρελθόν γίνονταν δεκτοί…και με γνώμονα να παρασχεθεί δυνατότητα-πάντοτε σε συμφωνία με την ισχύουσα νομολογία του ΣτΕ- σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στην ως άνω προκήρυξη, αιτηθήκαμε προς το ΑΣΕΠ την τροποποίηση της οικείας προκήρυξης ως προς τον Πίνακα αποδεκτών τίτλων σπουδών, ώστε να προστεθούν αποδεκτοί τίτλοι σπουδών, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα όπως αυτά καθορίζονται με τον ν.294/1976(παράγραφος 2 αρθ.7)”.

Οπως σημείωνε ο κ. Κοντονής, “το ΑΣΕΠ έκρινε σύννομο το αίτημά μας και στις 07/02/2017 περιήλθε σε γνώση μας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, με συνημμένο νέο πίνακα τίτλου σπουδών” ενώ η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκ νέου στις 3 Μαρτίου 2017.

Για τις 404 θέσεις γραμματέων δικαστηρίων υποβλήθηκαν συνολικά 31.221 αιτήσεις με τις πιθανότητες επιτυχίας να είναι 1/77. Είχε προηγηθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων εξαιτίας του ότι η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω υψηλού φόρτου του συστήματος, ενδεικτικό του εντυπωσιακού ενδιαφέροντος για την προκήρυξη.

Το αντικείμενο των θέσεων περιγραφόταν ως εξής: “Οι γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών”. Η προκήρυξη προέβλεπε, επίσης, αυξημένη μοριοδότηση για όσους κατείχαν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και μειωμένη μοριοδότηση για μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς, ωστόσο, να καθορίζει τους τίτλους που πριμοδοτούνται.

Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης εκδόθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2017 με τον σχετικό πίνακα των 404 διοριστέων να αποτελείται από υποψήφιους πολύ υψηλής κατάρτισης. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία είναι  υπεύθυνη σε πρώτη φάση να επιμεληθεί και να εκδώσει τον προσωρινό πίνακα, δέχτηκε ότι τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά αλλά και η εμπειρία τους είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2018 το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από πολλούς από τους προσωρινά διοριστέους να δηλώσουν εάν προτίθενται να εργαστούν με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των δικαστηρίων της χώρας έως την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 4 Οκτωβρίου του 2018 το ΑΣΕΠ εκδίδει τον οριστικό πίνακα των οριστικά διοριστέων από τον οποίο όμως έχουν αφαιρεθεί 139 επιτυχόντες(!). Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 34%, το μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ προσωρινών και οριστικών πινάκων προκηρύξεων στην ιστορία της ανεξάρτητης αρχής αφού το έως σήμερα σύνηθες ποσοστό απόκλισης των δύο πινάκων διοριστέων αντίστοιχων προκηρύξεων κυμαινόταν μεταξύ 10-15%. Το ΑΣΕΠ, ύστερα από επικοινωνία του “protothema.gr”, αποδίδει αυτό το πρωτοφανές γεγονός στην “ευρύτητα” ως προς το ποιο μεταπτυχιακό, διδακτορικό αλλά και ποια εμπειρία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, που υπήρξε κατά την πρώτη φάση ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων. Σε αυτό το πνεύμα, η διαγραφή περισσότερων από το 1/3 των προσωρινά διοριστέων και η ανατροπή της αρχικής κρίσης προέκυψε από “μία πιο περιοριστική επανεκτίμηση ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού, διδακτορικού και της εμπειρίας με τη θέση”, που λήφθηκε ομόφωνα στα τμήματα του ΑΣΕΠ, τα οποία διενήργησαν τον επανέλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2017, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει η εξής παραδοχή αναφορικά με την προκήρυξη για τους γραμματείες δικαστηρίων: “Με αφορμή την προκήρυξη 1Κ/2017 [(Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)], όπου τα νομοθετικά κενά ως προς τα προσόντα του κλάδου οδήγησαν στο να γίνει δεκτό ένα ευρύ φάσμα πτυχίων ασχέτως συνάφειας εγγύτητας προς το αντικείμενο της εργασίας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ