ΥΠΕΣ: Πώς θα γίνει η Επιλογή Προϊσταμένων στους ΟΤΑ -Ποιοι δεν μπορούν να συμμετέχουν (εγκύκλιος)

0
56

Εγκύκλιο σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ, εξέδωσε το ΥΠΕΣ στην οποία σημειώνεται:

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών αναφέρει τα κωλύματα υποψηφιότητας επί της συγκεκριμένης διαδικασίας για υπαλλήλους ΟΤΑ Δευτέρου Βαθμού (Περιφέρειες).

Επίσης στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

– Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατά το άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του.

– Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85. Στη συνέχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.

– Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοποθετούνται με απόφαση του οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ